ATIM – Malmös skyddsänglar för utsatta kvinnor och barn

ATIM – Malmös skyddsänglar för utsatta kvinnor och barn


Skrivet av: dusko

Efter många års misslyckade försök att övertyga kommunen, om att Malmö behövde en tredje kvinnojour, bestämde sig Fariba Shojaei för att ändå göra en satsning. 2004 startade ATIM-kvinnojour utan ekonomiskt stöd från vare sig staten eller kommunen. Idag fyller organisationen en livsviktig roll för tusentals utsatta kvinnor och barn, främst i Skåne-regionen men även för övriga landet.

Idag har Atim kvinno- och ungdomsjour en bra relation med Malmö stad. Organisationen har ett stort ”familje-team” med boendesamordnare och beteendevetare som arbetar på heltid med att hjälpa kvinnor och barn som blivit utsatta för hot och våld i nära relationer. Verksamhetschefen Fariba Shojaei berättar dock att ATIM under sina första år stötte på många hinder:

– 1999 fanns det två kvinnojourer i Malmö, men jag tyckte att behovet var betydligt större än så, för att man skulle kunna ta hand om alla kvinnor och barn som behövde stöd. Malmö stad var emot att starta upp en tredje jour, och bad oss samla ihop bevis för att det verkligen behövdes.

Och det gjorde ni?

– Vi försökte, och jag lämnade in flera ansökningar till Länsstyrelsen som inte blev beviljade. 2004 startade vi därför upp ATIM utan att ha fått medel från staten eller kommunen. Efter två års kämpande och hårt arbete lyckades vi äntligen få vår ansökan beviljad. Sedan dess har verksamheten rullat på betydligt bättre.

ATIM – Malmös skyddsänglar för utsatta kvinnor och barn

Hur såg ert arbete ut inledningsvis?

– Vår modell var att arbeta med mångfald och professionella insatser för att bemöta människor i kris. För att kunna göra det krävs anställda med stor kompetens, och tillräckligt god ekonomi för att få rätt folk på rätt plats. Vi fick kämpa väldigt hårt i början men sedan 2006 har vi kunnat vara med och påverka både viktiga samhällsfrågor och politiska beslut.

Hur ser ert arbete ut idag, 13 år efter starten?

– Vi har kommit väldigt långt och är stolta över vår organisation. Idag har ATIM nio anställda och samtliga är väldigt professionella precis som våra insatser är. När vi startade organisationen riktade vi oss främst till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Nu när vi både har utvecklats och vuxit så kan vi ta emot fler drabbade och har även möjlighet att ta hand om barn och ungdomar på ett helt annat sätt. Vi vill att alla barn ska ses som individer och inte ett bihang till mamman.

På ATIM arbetar samtalsterapeuter, socionomer och sociologer. Arbetsstyrkan består även av en grupp boendesamordnare som arbetar med skyddade boenden och skräddarsyr bra lösningar till familjer och deras olika behov. ATIM har även en renodlad barnverksamhet där fokus ligger på barnen som individer och de stödsamtal som de behöver. Barnen delas upp i två grupper, en för barn som är 0-13 år gamla och en annan grupp för ungdomar som är 14 till 25 år gamla.

Sätt in och skänk en gåva till ATIM på plusgironummer 795977-8

En förutsättning för att ATIM ska kunna driva sin verksamhet är alla volontärer som ställer upp. Efter att de fått genomgå en gedigen utbildning kan de hjälpa till med viktiga saker som chatt- och telefonsamtal, och håller även i en stor del av aktivitetsstödet som ATIM erbjuder ungdomar. Dessa aktiviteter kan vara allt från bio till att spela fotboll. Dessa volontärer rekryteras 1-2 gånger per år och de bidrar även med att sprida sina kunskaper om våld i nära relation så att fler blir medvetna och kan påverka det som sker i samhället.

Atim har ett samarbete med Rädda Barnen och håller även i workshops. Berätta om detta?

– Vi samverkar i Rädda Barnens projekt, ”Kärleken är fri”, som handlar om hedersförtryck och rättigheter. Vi håller i workshops tillsammans med andra organisationer som samverkar i projektet och informerar unga om deras rättigheter, och var de kan söka hjälp.

Ni får in bidrag, stöd och gåvor från allmänheten. Berätta hur dessa pengar gör skillnad i ert arbete?

– Vi är beroende av de bidrag vi får från staten och kommunen. Ekonomiska gåvor från privatpersoner är ganska sällsynta men väldigt välkomna. Däremot finns det många som ringer och vill ge bort exempelvis barnvagnar, kläder och leksaker. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Dessa saker kommer väl till pass på våra skyddade boenden, och vid juletid brukar allmänheten skicka mer än vanligt. Det känns helt fantastiskt att kunna ge julklappar till alla kvinnor och barn som finns hos oss.
– Vår verksamhet är ”icke vinstdrivande”, vilket innebär att alla pengar som kommer in också används i organisationen. Just nu har vi bemanning på chatt och telefoner till klockan 22 varje kväll. Vårt mål är att vi på sikt ska kunna ha bemanning dygnet runt. Något vi inte har ekonomiska möjligheter för i dagsläget tyvärr.

Sätt in och skänk en gåva till ATIM på plusgironummer 795977-8

Läs mer om ATIM:s arbete för utsatta kvinnor och barn

Följ ATIM på Instagram