Tech

Engagemanget kring att få fler intresserade av tech – en absolut nödvändighet 

Sverige är ett land som erhåller allt högre utbildningsgrad och det är en siffra som haft en stabil ökning sedan 2000. Idag kan man se att det är faktiskt är