Ekonomiska kvinnofällor


Skrivet av: Framtidsanalys

En kvinnofälla är något som är negativt för kvinnor, kvinnors utveckling, karriär, pension och oberoende. Det kan också vara något som styrker de klassiska könsrollerna och bidrar till ojämlikhet i både yrkesliv och privatekonomi. Här kommer vi att ta upp några klassiska kvinnofällor för att du ska bli medveten om dem och kanske kunna agera annorlunda, vare sig du är man eller kvinna. En kvinnofälla behöver inte uteslutande drabba endast kvinnor, det kan även drabba män, beroende på deras ekonomi, deras arbete och vem det är som är hemma med barnen eller har den högsta inkomsten i hushållet, men oftast är det kvinnor som drabbas.

För att förstå varför en kvinnofälla är dålig behöver du först sätta dig in i och förstå jämställdhet. Lika lön för lika arbete är självklart. Lika mycket arbetad tid, lika mycket betalad skatt ger samma pensionsläge. Ett högre betalt arbete ger en högre pension än ett lägre betalt arbete. Ett lågavlönat arbete lämnar mindre utrymme i privatekonomin till att kunna ta lån eller ha medel till hands vid oförutsedda händelser än ett högavlönat arbete. Det verkar självklart, eller hur?

Yrkesval och karriär

Olika yrken har olika lönenivåer och vissa yrken är kvinnodominerade medan andra yrken är mansdominerade. Ofta är vård- och omsorgsyrken kvinnodominerade sedan länge och har ett lägre löneläge. Att vara borta från jobbet på grund av långa sjukskrivningar, föräldraledighet eller behöva få andra arbetsuppgifter under en tid på grund av graviditet och foglossning kan göra att chefen inte satsar på just den anställde lika mycket som chefen gjort om personen jobbat troget heltid, aldrig varit sjuk eller hemma med sjuka barn eller borta ett år i sträck. Löneutvecklingen för den som har mer frånvaro blir sämre och pensionen blir sämre. Oftast är det dessutom kvinnor som är gravida, föder barn och är hemma den längsta tiden från jobbet, inte männen.

Mamman på hel- eller deltid

Heltidsmamman är en av de största fällorna. Ovan är beskrivet hur löneläge, arbetstider och pensioner hänger ihop. Mamman är den som kanske får gå ner i arbetstid under graviditeten eller efter föräldraledigheten och den som hämtar och lämnar på förskolan. Det är hon som tillbringar mest tid i hemmet medan mannen jobbar heltid och tjänar mer, kan ställa upp när chefen behöver och som betalar stora delar av hushållets utgifter eller inköp. Kvinnans pengar kanske går till hushållet, maten, och barnen men sällan till henne själv. Mannen köper stora dyra saker till hushållet, barnen eller sig själv. Är heltidsmamman dessutom ensamstående kommer hennes ekonomi att vara ännu mer ansträngd och när hon blir äldre kommer hennes pension att vara mycket lägre. Se till att upprätta ett sparande till den som tjänar minst och är mest hemma.

Bli ensamstående

En annan fälla är om förhållandet tar slut och gemensam egendom ska delas upp. Eftersom sambolagen finns innebär det en viss trygghet för den som är mest ekonomiskt utsatt, men det kan också betyda att den som tjänar minst och har sämst ekonomi inte kan köpa ut den före detta sambon eller äkta maken ur förvärvad eller ärvd egendom som klassas som gemensam. Ärver en kvinna exempelvis ett föräldrahem och de delar på sig kan hon bli tvungen att köpa ut partnern för att få behålla sitt föräldrahem. Kan hon inte få lån till det förlorar hon fastigheten istället. När det gäller att hitta långivare är det bra att ta hjälp av Zmarta för att jämföra olika lånegivare och lån för att kunna få de bästa villkoren och möjligheterna att behålla de ärvda tillgångarna. Se även till att skriva äktenskapsförord eller samboavtal för att avgöra vem som äger vad.

Lägre risker i sparandet

Eftersom många kvinnor generellt tjänar mindre pengar än män får de också mindre pengar över till sparande. De kan inte spara lika stora summor varje månad och de pengar som sparas sätts oftare in på säkrare sparformer som fondkonton, medan män i större utsträckning sparar i aktier. Fonder har i regel lägre utdelning än aktier. Detta gör att avkastningen på kvinnors generella sparande är något lägre än för männens, eftersom männen tar mer risker samt har större summor per månad att röra sig med. Kvinnor har därmed en lägre buffert inför framtiden, både när det gäller pensioner och eget sparande.