Engagemanget kring att få fler intresserade av tech – en absolut nödvändighet 


Skrivet av: Framtidsanalys

Sverige är ett land som erhåller allt högre utbildningsgrad och det är en siffra som haft en stabil ökning sedan 2000. Idag kan man se att det är faktiskt är fler högutbildade (28 procent) – vilket innebär en utbildning på 3 år eller mer efter gymnasiet – kontra lågutbildade (11 procent) som alltså inte läst vidare överhuvudtaget efter grundskola eller folkskola. Kollar man dessutom på andelen som läst upp till 2 år efter gymnasiet, landar siffran på hela 43 procent. Trenden är inte enbart att fler väljer att vidareutbilda sig, utan även att andelen lågutbildade minskar vilket är ett väldigt positivt mönster för den svenska ekonomin. 

Jämför man andelen män som läst vidare efter gymnasiet mot kvinnor som gjort detsamma, så landar kvinnorna på ett tydligt överläge med 49 procent mot männens 38 procent. Det handlar alltså om hela 11 procentenheter, vilket gör att Sveriges kvinnor drar upp snittet. Kollar man till den svenska befolkningens utbildningsnivå kontra andra länder inom OECD så ligger vi på en femtonde plats, där Kanada vinner på 57,9 procent. 

Med ovan information som grund så kan man se att det finns en hel del utmaningar för Sverige för att öka på andelen med eftergymnasial utbildning. En av de främsta branscherna där det efterfrågas personal idag och även inför framtiden är tech och IT. Kollar man då till skillnaderna mellan kvinnor och män så arbetar hela 59 666 st män inom systemutveckling och liknande arbeten medan enbart 14 773 st kvinnor sitter på samma positioner.Tar man sedan detta i jämförelse mot att fler kvinnor väljer att studera eftergymnasialt, så kan man förstå att det finns stor aktivitet kring att få fler kvinnor mot tech-sektorn. Bland dessa initiativ kan vi t.ex. se Women in Tech där branschens starkaste media och tech-bolag står bakom satsningen samtidigt som även andra ensamstående företag hakat på samma trend såsom NordNet med deras nätverk Power Women in Tech. 

Varför behövs då allt detta engagemang? Jo, inte minst för att göra branschen mer jämställd, men också för att vi står inför en stor personalbrist inom bl.a. spelutveckling. Detta då industrin växer markant samtidigt som inte tillräckligt med personer utbildar sig inom området. Detta gör i sin tur att svenskar går miste om fantastiska anställningsmöjligheter med inte minst välbetalda tjänster. Istället har bolagen inget annat val än att erbjuda internationella arbetstagare dessa tjänster, vilket gör att svenska pengar förloras ut till andra länder snarare än att hamna hos en svensk boende som återinvesterar pengarna inom landets gränser. Det är med andra ord inte svårt att förstå att detta i sin tur påverkar den svenska ekonomin och att allt buzz kring att få fler intresserade av tech absolut är nödvändigt.