Hårmineralanalys – ett verktyg för alla i resan till bättre mående


Skrivet av: harald nylund

En hårmineralanalys (HMA) återspeglar kroppens invärtes miljö. Den mäter halten av mineraler i hårvävnaden som lagrats i kroppen över tid, en så kallad vävnadsanalys. Syftet med en hårmineralanalys är att få information om kroppens ämnesomsättning, näringsmässiga status, eventuella hormonobalanser och förekomst av tungmetaller.

— Är det något man ska göra i livet så är det definitivt en hårmineralanalys, säger Christin Jarl, näringsterapeut på Näringsmedicinska Kliniken i Helsingborg.

 

 

— Med en hårmineralanalys kan man, förutom sin mineralstatus, bland annat utläsa binjure- och sköldkörtelfunktion samt tungmetaller. Man får inte bara information om de enskilda mineralerna, utan även om deras inbördes relation till varandra. Det är det här som är så viktigt – att man får information om hur mineralerna samspelar med varandra. Genom att få information om detta kan man se tendens till en långsam eller snabb ämnesomsättning, insulinkänslighet, stresspåverkan och så vidare.

 

Läs mer om hårmineralanalysen

 

 

Hur går en hårmineralanalys till?

— Först klipper man hår från nacken, närmast skallbenet. Huvudhår är att föredra, men man kan även ta annat kroppshår alternativt naglar. Varje centimeter hår motsvarar cirka en månad bakåt i tiden. I hårmineralanalysen får du ett snitt på kroppens mineralstatus under de senaste månaderna, då man tillvaratar 2,5 – 4 centimeter räknat från hårrötterna (cirka 1 matsked). Det måste vara naturligt hår, inte löshår, hårförlängning, färgat eller behandlat hår.

 

Så här gör du en hårmineralanalys

 

 

— Hårprovet skickas därefter vidare till Trace Elements, Inc. Trace Elements är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser läkare och terapeuter med högklassiga hårmineralanalyser. Provsvaret kommer efter några veckor tillbaka till terapeuten.

 

Trace Elements, Inc.

 

Varför är det bra att få en bild av kroppens invärtes miljö?

— Vi jobbar proaktivt och med friskvård, och många som gör en hårmineralanalys har en eller flera diagnoser. Näringsobalanser i kroppen kan utvecklas till sjukdomar över tid. Med hårmineralanalysen kan man på ett enkelt sätt mäta kroppens näringsstatus och på så sätt få en utgångspunkt för att kunna arbeta vidare med att optimera individens välmående och hälsa.

Varför är det viktigt att uppsöka en terapeut?

— Det här handlar om hela livspusslet egentligen. Alla borde definitivt göra en hårmineralanalys någon gång, men det är viktigt att det sker vid rätt tidpunkt. Just därför är det viktigt att rådfråga en terapeut. Om man har färgat eller permanentat håret de närmaste 3 månaderna kan hårmineralanalysen visa felaktiga värden. Vänta då ett tag eller använd könshår för analysen.

— Vi terapeuter kan läsa mellan raderna och prioritera utifrån vad som står i den personliga analysrapporten som skickas tillbaka från Trace Elements. Jag rekommenderar alltid att man går igenom analysrapporten tillsammans med en terapeut. Vi gör upp individuella handlingsplaner beroende på vad som framförs i analysrapporten parallellt med övrig information som framkommer i samtal med individen. Idag chansar många och tar kosttillskott som man antingen tror är bra eller som man fått höra ska vara bra. Det som är så viktigt – och som man måste känna till – är att mineraler och andra näringsämnen samverkar med varandra. Om man tar kosttillskott som inte är anpassade till sin egen näringsstatus, kan eventuella obalanser i kroppen istället förstärkas alternativt kan det uppkomma nya obalanser som man inte hade tidigare. Det är inte alls bra.

Blir man tilldelad terapeut? 

— Man väljer terapeut själv och analysen kan endast göras via en utbildad terapeut. Det är viktigt att känna ett förtroende för sin terapeut i och med att man inleder en relation som kommer att pågå över en tid. Vi har terapeuter representerade över hela landet och dessa finns länkade på hemsidan.

 

Hitta din terapeut

 

 

Vad står i den personliga analysrapporten som Trace Elements tar fram?

— Analysrapporten består inte bara av staplar och diagram. Med rapporten kommer också skräddarsydda kostförslag och kosttillskottsrekommendationer. I rapporten står även kommentarer och förklaringar till varje stycke. Förutom att få reda på ämnesomsättningstyp får man också en förklaring till de eventuella symtom man upplever att man har. Man får veta hur saker och ting hänger ihop helt enkelt. Till skillnad från ett blodprov eller urinprov så får man i analysrapporten veta närings- och mineralstatus mätt över en längre tid.

Hur går man vidare efter en hårmineralanalys?

— När analysrapporten har kommit så bör man gå igenom denna tillsammans med sin terapeut för att sätta upp en individuell handlingsplan. Bestämmer man sig för att gå igång med en så kallad balansering, utifrån kosttillskottsrekommendationerna i analyssvaret, pågår denna balansering olika länge beroende på ämnesomsättningstyp.

— Om man har en snabb ämnesomsättningstyp så ska man köra kosttillskottsprogrammet i 3 månader. Om man istället har en långsam ämnesomsättningstyp ska man köra kosttillskottsprogrammet i 4 månader. Det är också viktigt att betona att man inte ska ta de rekommenderade kosttillskotten för resten av livet, utan detta sker under en begränsad tidsperiod. Efter 3 respektive 4 månader har håret vuxit ut igen och då tar man återigen kontakt med terapeuten för att sätta en underhållsdos fram till man gör en omanalys för att mäta förändringarna.

 

 

Vad är en omanalys? 

— När man tagit underhållsdosen gör man en ny hårmineralanalys för att säkerställa att åtgärderna verkligen gett resultat. De flesta individer följer upp och gör flera balanseringar tills man har säkerställt en bättre näringsbalans. Att minska på ansamlingar av toxiska metaller och fylla på näringsdepåer tar ofta minst sex månader. Man vill både förbättra näringsbalansen, rena kroppen från belastning av tungmetaller och återställa en bättre fysiologisk funktion som ger mer energi och mindre besvärande symtom. De skräddarsydda kost- och livsstilsråden kommer från en näringsterapeut och kommer vara värdefulla livet ut. När allt ser bättre ut och man mår bra så tar många en ny analys varje år.

Berätta om HMA-produkterna!

— Trace Elements har också utvecklat de högkvalitativa kosttillskott som föreslås i analysrapporten. Dessa produkter är helt anpassade till den personliga analysrapporten. Beroende på just ditt svar finns det olika kosttillskott för just dig, men det finns alltid en multivitamin/mineral anpassad till din ämnesomsättningstyp i grunden. För bästa möjliga effekt ska man alltid ha en dialog med sin terapeut. Det är extra viktigt om man tar medicin eller andra läkemedel.

 

Läs mer om produkterna

 

[stextbox id=’info’ color=’000000′ ccolor=’ffffff’ bgcolor=’ffffff’ cbgcolor=’000000′ bgcolorto=’ffffff’ cbgcolorto=’000000′]

Hårmineralanalysen.se 

Telefon: 023-79 28 00

Mail: info@alpha-plus.se

 

[/stextbox]