Partierna jobbar för ett jämställt samhälle – så arbetar de med frågan


Skrivet av: Elin Nordlund

Idag har det blivit självklart att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen. Alla gör det på olika sätt men en sak som de alla har gemensamt är att de hyllar kvinnan. Hos de politiska partierna händer det mycket en dag som denna och de har tydliga åsikter om vad som behöver göras för ett jämställt samhälle.

 

Liberalerna

Partiet tycker att man bör ha årliga lönekartläggningar för att motverka ojämställda löner på större arbetsplatser. Sex utan samtycke ska vara olagligt. Liberalerna kommer att köra kampanjen Kvinnodagen hela dagen under #kvinnodagenheladagen. Man kommer att lägg upp filmklipp med 24 liberala feminister (alltifrån högt uppsatta politiker till ”vanliga medlemmar”). Kvinnornas berättelser handlar om varför de är just liberala feminister.

Centerpartiet

Man vill stärka kvinnors företagande. Man vill även sänka skatten för låg- och mellan inkomsttagare där en stor andel är kvinnor. Riksdagsledamöter kommer under dagen att delta på ett seminarium som riksdagens jämställdhetsgrupp anordnar. Centerkvinnor runt om i landet kampanjar för att förbättra kvinnors företagande. De kommer också uppvakta företagande kvinnor med tårta och diplom för att uppmärksamma förebilder. Man anordnar ett 8 mars-mingel där utmärkelsen Årets förebild delas ut. Centerkvinnorna är även med i nätverket 16:02 och lön hela dagen som imorgon kommer lyfta den frågan.

Vänsterpartiet

Partiet vill att tjejer ska få träna feministiskt självförsvar i skolan. Föräldrar ledigheten ska delas lika. Man vill Införa ett statligt grundstöd till kvinnojourer. Lagstifta om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Sex utan samtycke ska vara olagligt. Runt om hela landet deltar och arrangerar Vänsterpartiet olika 8 mars aktiviteter. Som parti ägnar man denna kvinnodag åt att prata om allt som behöver göras för att få ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier och övergrepp. Jonas Sjöstedt kommer att delta i en partiledardebatt om hur vi når jämställda löner. Han kommer även att gå med i 8-mars demonstrationen i Stockholm.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna tycker att kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. All kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden. På så sätt kommer kvinnors sysselsättning öka. Den 8 mars debatterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson jämställda löner med företrädare för flera andra riksdagspartier.

 

 

Miljöpartiet

I partiet tycker man att mänskliga rättigheterna bygger alla människors lika värde oavsett kön. Ändå tycker man inte att vårt samhälle inte jämställt. Än. De är ett feministiskt parti som lovar att idag, precis som alla andra dagar, fortsätta kämpa för varje kvinnas rätt till sin egen person, sin kropp, sitt liv och sin plats i samhället på precis samma villkor som män. Man kommer bland annat att delta i ett seminarium om aborträtt.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill avskaffa ”pappa-månaderna”. Kristdemokrata Ungdomsförbundet (KDU) vill göra jämställdhet till en av sina valfrågor. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars, släppte förbundet därför en ny version av kampanjen: ”We Can Do It – utan kvotering” från 2010. Nu, precis som då frontas kampanjen av KD:s Partiledare – Ebba Busch Thor.

Moderaterna

Partiet tycker att Sverige ska vara ett jämställt land med jämställda möjligheter, friheter och jämställd trygghet. Man sätter press på sig själva och menar att om man ska leva upp till den egna idén om Sverige som ett av världens mest jämställda länder, då måste man göra mer. Partiledaren Ulf Kristersson pratar i ett videoklipp, bland annat om hur var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde och att så får det inte vara. Karin Enström medverkar i ett arrangemang om jämställda löner, med Sverige kvinnolobby. Man kommer även att uppmärksamma dagen i sociala medier. Malin Abrahamsson talar om sin bok under dagen.

Sverigedemokraterna

Staten ska inte lägga sig i hur föräldrar väljer att ta ut föräldraledighet. Inför offentliga register över vissa sexbrottsdömda. Personer som jobbar i offentlig sektor ska ha rätt till heltid. Tillstånd från Socialstyrelsen för abort efter vecka 12. Sex utan samtycke ska vara olagligt. Alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv. Inför frivillig sambeskattning.