S-kvinnor jobbar för ett jämställt samhälle: ”Egen försörjning ger ökad frihet och självständighet”


Skrivet av: Elin Nordlund

Foto: Elin Vinger Elliot

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister, med 26 distrikt som alla jobbar mot samma mål – ett jämställt och jämlikt samhälle, där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället. Carina Ohlsson är ordförande i S-kvinnor och tillsammans med de övriga i förbundet går hon nu in i en hektisk period. Det är valår.

 

En klassmedveten feminism är nödvändig för att bygga en rättvis och demokratisk värld. S-kvinnors feminism handlar om att utmana, ifrågasätta och förändra det samhälle som under sekler har styrts och dominerats av män.

– För oss är det viktigt att jobba med trygghetsfrågor i stora perspektiv. Extra viktigt är det att prata om frågor som kan kännas privata, till exempel att bekämpa mäns våld mot kvinnor, trakasserier och övergrepp. Vi vill även lyfta vikten av en jämställd föräldraförsäkring, säger Carina Ohlsson.

Hur menar du att man borde ändra föräldraförsäkringen?

– Vi vill individualisera den. Det leder till större jämställdhet och trygghet, möjligheten att kunna försörja sig på lång sikt. Det skulle stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, männens roll som pappor och barnens rätt till sina föräldrar. Det är en förutsättning för ett jämställt familjeliv och arbetsliv.

Ni vill lyfta ett självständigt liv i frihet, hur tänker ni?

– Vi vill skapa trygghet i välfärdssystemet. Det är grunden för att kvinnor ska arbeta på samma villkor som män. Det ökar frihetsgraden. I internationella studier ligger vi redan bra till men vi måste jobba vidare. 1960 försvann den lagstadgade lägre lönen för kvinnor. Det ska finnas ett gemensamt lönesystem för alla.

Ni vurmar mycket för den utländska kvinnan som nyligen kommit till Sverige, berätta!

– Ja, de är ofta långt ifrån arbetsmarknaden. Här är det extra viktigt att hitta vägar för dem att komma ut i arbete. Ett exempel är att kunna läsa svenska under föräldraledigheten. Egen försörjning ger ökad frihet och självständighet.

Varför är det så viktigt att ni som S-kvinnor finns?

– Det finns en maktobalans mellan män och kvinnor. Män har mer makt. Vi får själva bestämma hur vi ska organisera oss och vilka frågor vi vill driva. Det går snabbare för oss driva jämställdhetsfrågor. Vi kan driva på internt. Vi står bakom den grund som socialdemokraterna har. Är man medlem hos oss är man medlem i det socialdemokratiska partiet.

Hur jobbar ni under valår?

– Allt blir mer intensivt. Tanken är att jag och S-kvinnors förbundssekreterare tillsammans ska åka ut på valturné i hela Sverige, från norr till söder. Vi ska besöka alla distrikt eftersom det alltid finns en efterfrågan. Vi vill vara ute så mycket som möjligt.

Snabbt, vad går ni till val på?

– Trygghet, självständighet och frihet. Som kvinna ska du känna dig trygg i hemmet, i samhället och i arbetslivet för att du ska kunna leva ett självständigt liv i frihet.

Läs mer om S-kvinnor och politiken här.