Sambandet mellan välbefinnande och privatekonomin


Skrivet av: Framtidsanalys

De flesta av oss lär ha hört uttrycket “man kan inte köpa lycka för pengar”, men vad det faktiskt innebär är då att vi inte skulle kunna se något som helst samband mellan hur vi mår och de socioekonomiska utgångslägen vi har. Som ni kanske listat ut så kan vi faktiskt urskilja att det finns ett samband mellan dessa två faktorer, vilket alltså talar emot det välkända ordspråket. 

En av anledningarna som ligger till grund för ordspråket kan vara något så enkelt som att vi inte blir lyckligare genom att köpa oss materiella saker. Speciellt i de fall vi knappt själva vill ha det vi köper utan snarare köper av status och/eller grupptryck. Vidare så kan man också spekulera i huruvida ett liv där man lever över sina tillgångar påverkar oss negativt eller positivt. På ett sätt så lever majoriteten av Sveriges befolkning över sina tillgångar eftersom de sitter med lån, vilket direkt menar på att man faktiskt köpt något som man inte har råd med. Detta behöver dock inte säga något om låntagarnas välmående. Enligt SCB så var 82 procent av de utlånade pengarna i Sverige bostadslån, vilket är en slående siffra. Ett bostadsköp är bland de största affärerna vi gör i livet och med tanke på dess ekonomiska omfattning så är det förståeligt att folk behöver finansiell hjälp. 

I SCB:s studie så kan man också läsa om hur konsumtionslånen haft en ökning på 1 procentenhet mellan oktober och november, där tillväxttakten låg på 8,2 procent i november. Detta innefattar alltså olika typer av privatlån som låntagarna använder för konsumtion snarare än investeringar såsom bostäder. Exempel på konsumtion kan vara köp av bil, kläder, tekniska prylar etc. Med tanke på vår nutida samhällsproblem med psykisk ohälsa så finns det anledning att tro på att denna typ av lån kan ha hamnat i en positiv spiral (sett ur långivarnas ögon) med det upplevda ökade pressen om att passa in och vara på ett visst sätt. Samtidigt så finns det många som kan motivera konsumtionslån på ett övertygande sätt när det t.ex. gäller köp av bil, som kan underlätta vardagen på många sätt. Med tanke på detta så ligger det osagt huruvida konsumtionslån faktiskt påverkar sambandet mellan välbefinnande och ens privatekonomis hälsa.