barn

Jämställt föräldraskap – något som Marie Björk krigar för med sin nya bok ”Vi ska ha barn” – som redskap

Foto: Gabriel Liljevall ”Det behövs nya stöttepelare att luta sig mot i familjelivet, vi behöver se exempel som visar att ett jämställt föräldraskap är möjligt, och vilka fördelar som finns med