EvasHelandeKälla

Eva Gedung har Reiki-healing att tacka för mycket. Den hjälpte henne att ta sig ur en svår tid i livet: ”Att börja med Reiki-healing blev en utväg för mig och ett sätt att hitta tillbaka”

Eva Gedungs berättelse inspirerar på många sätt. Efter 8 år i en mansdominerad bransch tappade hon krafterna och en tid med sömnsvårigheter och utbrändhet stod för dörren. Räddningen kom i