Kvinnobulletiner

Nytt museum samlar till kvinnohistoriskt bibliotek: ”Kvinnohistorien är mer än förebilder och rösträttskamp”

Från och med nästa år ska nya museet Stockholms Kvinnohistoriska sprida kunskap genom att erbjuda kvinnohistoriska visningar, bokcirklar, filmvisningar, salonger, vandringar och forskningssamtal. I samband med detta samlar de nu