Lina Thomsgård

Nytt museum samlar till kvinnohistoriskt bibliotek: ”Kvinnohistorien är mer än förebilder och rösträttskamp”

Från och med nästa år ska nya museet Stockholms Kvinnohistoriska sprida kunskap genom att erbjuda kvinnohistoriska visningar, bokcirklar, filmvisningar, salonger, vandringar och forskningssamtal. I samband med detta samlar de nu

Stiftelsen som jobbar mot ett jämställt samhälle – med nätet som sitt vassaste verktyg

Stereotypa fördomar kan hindra kompetenta personer från att nå sin fulla potential. Ideella organisationen Rättviseförmedlingen arbetar på att motverka dessa fördomar – genom att hjälpa företag, medier och organisationer att hitta