lo-art

Ulla Lodestens djur- och naturmotiv öppnade upp för ett viktigt konstnärsskap — ”Naturen är grundbulten i mig”

Ulla Lodestens djur- och naturmotiv har resulterat i en rad utställningar och böcker. Jaktmotiven är också en del i en viktig gärning för alla kvinnor som är verksamma inom jakt.