Artportables verktyg kan öka jämställdheten inom konsten


Skrivet av: Framtidsanlys

För drygt tio år sedan kom genusforskaren Vanja Hermeles bok Konsten – så funkar det (inte), en granskning av konstlivets jämställdhet. Hermele beskrev konstvärlden som extremt ojämställd och totalt omedveten om problemet. Nu kan den digitala utvecklingen redan ha skapat bättre förutsättningar för jämlikhet.

Att påstå att den ojämställda konstvärlden är ett minne blott vore både dumt och felaktigt. Men att den digitala utvecklingen, som skett de senaste tio åren, kan bidra till rättvisare konstliv ter sig allt mer sannolikt. Artportable, det snabbväxande sociala och professionella nätverket för konstnärer, har fler anslutna kvinnor än män och har högre andel kvinnor än män i sina sociala-media-flöden. Detta innebär bland annat att kvinnorna i regel använder verktyget bättre än män.

Genom Artportables verktyg kan konstnären bygga ett socialt och professionellt nätverk kring sin konst och accelerera antalet förfrågningar. I flödet primeras konstnärliga kvalitéer. Att vara manlig konstnär ska alltså inte ge fördelar i den digitala världen. Detta är också en förutsättning för hur Artportables plattform fungerar – demokratiska och moderna värderingar bidrar till ett verktyg som ska ge alla chansen oavsett kön och kulturell tillhörighet.

Intervjuerna som låg till grund för Konsten – så funkar det (inte) visade att kvinnor och män har olika erfarenheter av att vara verksamma inom konstfältet – och skilda uppfattningar om jämställdhetsnivån där. Tio år senare har det digitala landskapet sköljt över som en våg. Vi ser fram emot ny forskning som visar på hur konsten funkar idag för kvinnor och för män.

Mer konst på Artportable