Christina Pihl är verksamhetschef på Start-Up Stockholm Lidingö. Hon ser positivt på framtiden för kvinnligt företagande


Skrivet av: harald nylund

Christina Pihl kommer närmast från uppdrag på bland annat ICA Fastigheter och Rädda Barnen där hon utvecklade interna processer och insamlingsmetodik. Hon har en bakgrund inom marknadsföring, försäljning och projektledning. Nu satsar hon på Start-Up Stockholm Lidingö och att fler kvinnor ska starta eget företag. 

— Lidingö ligger topp tre bland Sveriges alla kommuner när det gäller antalet kvinnor som startar eget företag. Det finns en otrolig drivkraft i att starta eget, säger Christina Pihl.

 

Vad är Start-Up Stockholm Lidingö?

— Tillsammans med Start-Up Stockholm är vi Sveriges största rådgivningscentrum för kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning för företag i uppstartsfas. Verksamheten på Lidingö började för 25 år sedan som Nyföretagarcentrum Lidingö. 2017 blev vi en del av Start-Up Stockholm och bytte då namn. Genom samarbetet får lidingöbor som vill starta eget företag ta del av ett brett utbud av insatser och aktiviteter som ger stöd i nyföretagandet. Jag är verksamhetschef på Lidingö och utöver att tillhandahålla affärsrådgivning och seminarium även erbjuda det lokala perspektivet och nätverket som är så viktigt när du ska bli en lönsam företagare.

Vad består arbetet av?

— Det viktiga är att se till så att företagare hittar till oss och får möjligheten att komma på rådgivning och ta del av vårt utbud när det kommer till stöd, hjälp och kostnadsfri affärsrådgivning. Jag jobbar flitigt i det lokala näringslivet på Lidingö och våra samarbetspartners och Lidingö Stad är otroligt viktiga för oss. I min roll som verksamhetschef är det min uppgift att se till så att det finns affärsrådgivning som alla start-ups kan boka in sig på. Vi anordnar seminarier tillsammans med våra samarbetspartners och anordnar olika typer av nätverksträffar. Fokus ligger på att ta fram det som behövs för personer som ska starta företag. När man ska starta eget företag behöver man lära sig många olika saker, allt från bokföring till LinkedIn och det är mitt uppdrag att tillhandahålla kurser och seminarium lokalt här på Lidingö. Själva nätverkandet och att vara en del av det lokala näringslivet på Lidingö är otroligt viktigt. Så det försöker jag alltid förmedla till mina kunder.

— I min roll behöver jag ha god lokalkännedom och veta vad som surrar på Lidingö. Detta behövs för att jag skall kunna förmedla vilka möjlighet som finns. Jag ska vara en lokal förebild med hög trovärdighet så att alla vet att de kan komma till oss för att få hjälp och rådgivning.

 

Start-Up Stockholm Lidingö

 

 

Hur ser framtiden ut för Start-Up Stockholm Lidingö?

— Vi utvecklar verksamheten hela tiden för att ge våra kunder ett så relevant stöd som möjligt och just nu handlar mycket om finansiering hos kunden. Vi letar även efter nya samarbetspartners/sponsorer för vår verksamhet för att finansiera den utvecklingen. Utbudet styrs av hur mycket pengar vi har till vårt förfogande. Jag har en hel del idéer som ännu inte finansierats. Vi planerar inom kort att starta ”draknäste” och behöver då ett flertal investerare. I pipeline finns även planer på en inkubatorverksamhet.

— Idag kan man läsa sig till det mesta på Internet. Man kan googla sig fram till hur man gör en affärsplan och hur bokföring fungerar, men jag märker – och det blir tydligare med åren, att det är viktigt att få träffas IRL och prata tillsammans. Det är viktigt med det personliga mötet och att få sitta ner och prata tillsammans. Att få komma på rådgivning kan också öppna upp nya insikter. Man kanske kommer till en punkt då man inser att man kanske inte är i rätt fas för att starta upp en egen verksamhet. Det kan handla om att man behöver utveckla finansieringsbitarna och hitta en bra betalstruktur. Rådgivning kan vara ett sätt att ge personer viktiga insikter och vår uppgift är inte bara att sparka igång företagandet. Vi vill se till så att personerna som kommer till oss på rådgivning är på rätt spår.

— 93 procent av de som går på rådgivning hos oss rekommenderar oss vidare till andra. Vi har statistik som visar att 81 procent som kommer på rådgivning hos oss driver lönsamma företag efter tre år och mindre än en procent har gått i konkurs.

— Två av tre som kommer på rådgivning hos oss är kvinnor. Jag tror att kvinnor har lättare för att be om hjälp och råd. Däremot är det fler män än kvinnor som startar eget företag. Fokus för oss är att stötta fler kvinnor att våga ta steget fullt ut och starta företag. Med en stabil verksamhet, bra rådgivningar och inkubator hoppas vi kunna göra detta inom en snar framtid.

 

 

Hur ser det ut med företagande på Lidingö? 

— Lidingö ligger alltid i toppskiktet när det gäller antal nystartade företag. År 2016 startade 555 företag igång sin verksamhet. Lidingö ligger topp tre bland Sveriges alla kommuner när det gäller antalet kvinnor som startar eget företag. Det finns en otrolig drivkraft i att starta eget. Det finns 5700 företag på Lidingö och det är en hög siffra om man ser till antalet invånare.

Vad tror du att det beror på? 

— Dels tror jag att det finns en stark företagsanda på Lidingö. Man ser inte något problem med att starta eget utan man har stor tilltro till sin egen kapacitet och kompetens. Dels finns det givetvis andra faktorer som också spelar in. På Lidingö har man generellt sett en helt annan ekonomisk trygghet som gör att man vågar ta risken att vara utan lön i tre år. Detta är en förutsättning som gör det enklare att starta eget företag.

Vill du berätta om ditt företag Pihl & Partner?  

— Jag startade Pihl & Partner för 6 år sedan. Det viktiga för mig var att Pihl & Partner skulle bedriva värderingsstyrt arbete och ha tydliga värderingar. Jag beslutade mig för att femtio procent av arbetet skulle vara inom välgörenhetssektorn och femtio procent inom näringslivet. För mig var det viktigt att få jobba med viktiga frågor så som att utveckla och optimera insamlingsarbetet för Rädda Barnen och jobba med andra samhällsviktiga funktioner. Jag tar med mig mina egna erfarenheter och insikter från den ena branschen in i den andra. Man kan säga att jag har ett ben i organisations-Sverige och ett ben i näringslivet. Det här har varit helt rätt för mig och jag har lärt mig från båda branscherna. Båda branscherna behöver varandra mer än vad de själva tror. De kan verkligen dra nytta av varandras kompetenser och arbetssätt.

 

Pihl & Partner

 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på för att skapa ett arbetsklimat som gynnar arbetsgivare, arbetstagare och samtliga parter inblandade?

— Jag tycker för det första att det är viktigt att skapa en miljö att trivas i. Arbetsmiljön behöver inte vara flashig eller centralt belägen, men det ska vara en trevlig miljö. Öppenhet och ärlighet är viktiga faktorer på en arbetsplats. Det ska finnas en välvilja och man ska vilja lära av varandra. Utbytet av erfarenheter och kompetenser är otroligt viktigt. Jag är stor vän av samarbeten över gränser och att man inte ska sitta fast i sin egen smala vy utan att man faktiskt breddar sig.

Vad skulle du säga utgör en bra ledare?

— Det är viktigt att en ledare vågar delegera och vågar ge sin personal ansvar. Det är också viktigt att lyssna och ta in. Som ledare ska man ha en vision och vara tydlig när man förmedlar vart företaget är påväg och vara öppen med hur företaget ska växa. Som ledare ska man även ha tydliga värderingar. Personer som inte känner att de utvecklas i sitt arbete ruttnar ganska fort.

Utifrån din egen erfarenhet, vad är viktigt att tänka på när man driver företag?

— Det är viktigt att göra en bra affärsplan och att hålla sig inom ramen för sin ekonomi. Man måste sätta realistiska mål och dra i handbromsen innan man kör i diket. Det är viktigt att ha en sund ekonomi och förstå att det kommer att dröja innan man kan plocka ut lön.

Hur tror du att framtiden ser ut för kvinnligt företagande?

— Jag tycker framtiden ser oerhört positiv ut. Det finns väldigt många drivna och duktiga kvinnor. Jag tror även att medvetenheten ökar hos olika institutioner i landet för att stötta kvinnligt företagande. Jag är optimistisk och har en stark tro på kvinnligt företagande. Vi har dessutom starka sociala nätverk och andra typer av nätverksträffar där vi hämtar kraft och kunskap.

 

Linkedin

Facebook