Kvinnliga spelvanor


Skrivet av: Framtidsanalys

Det är sedan länge känt att män och kvinnor inte spelar spel likadant. Kvinnliga spelvanor tyder på mindre i antal och specifika spelformer. Spelmarknaden har svarat på vanorna och trenderna.

År 2006 startade Maria Casino som det första casinot med tydlig riktning till kvinnor.Casinot har sedan dess ökat i marknadsvärde och fortsätter utvecklas med allt från enklare registrering till nya spel. Konceptet har alltså fungerat och fler casinon med en tydligare inriktning på en kvinnlig publik har dykt upp på marknaden under senare år.

Är det skillnad på mäns och kvinnors spelvanor? 

Redan i en studie år 2008 från Landstinget i Östergötland visade det sig att spelvanor beror en del på spelarens bakgrund, som direkt skapar klyftor i spelvanor. Spelvanor skiljer sig dessutom en del mellan könen. Stereotypiska normer kan tyda att kvinnor har en större koppling till sina känslor än män vilket enligt studien då skulle betyda att kvinnor har lägre risk för missbruk inom spel. 

Studien fortsätter visa att män spelar både oftare och med en högre insats än kvinnor. Vilket kan tyda på eventuella löneskillnader, män omfattas av normen att inte förlora/vara svag som då genererar att de känner behov att vinna tillbaka eller att spelen är uppdelade mellan könen, där männens spel då ofta har en högre insats.

Spelinspektionen publicerade i april år 2018 en studie som visar att spelvanorna ändå är ganska lika mellan könen. Dock finns skillnader och siffrorna säger att när det handlar om att spela någon eller ett par gånger i veckan är män nästan dubbelt så många i antal än kvinnor. Samma studie visar att män värderar bra odds och hög vinstandel medan kvinnor främst spelar på grund av underhållningen.

Tydligt olika spelvanor inom spelkategorier

Enligt studien från Landstinget i Östergötland visar man att män spelar mest häst- eller sportspel medan kvinnor oftare spelar bingo. Det bekräftar även Spelinspektionens undersökning om föredragna spel bland könen från mars år 2018. Dock spelar män mest i alla kategorier och högst är nummerspel där bland annat bingo ingår. Från Spelinspektionens undersökning visar det sig också att män är tre gånger fler än kvinnor som spelare poker. Anledningen till denna siffra är troligen på grund av sociala normer och skevt riktad marknadsföring.

Marknadsföring intar en viktig roll

Bolagen har en viss påverkan av spelvanor för män och kvinnor. Bland annat skrivs och diskuteras det mycket om spelreklamen. Inte bara mängden men förr var det också på tal om hur de riktade sin marknadsföring. Här vänds oftast reklamen till kundkretsens stereotyper som då ska locka gruppen. Det gäller för både reklam på TV, radio samt andra produkterbjudande. Detta påverkar såklart vilka som sedan väljer att klicka in till spelbolagen för att börja spela.

Vad som främjar en ökning av casinospelare som är kvinnor, är de nya tekniska spelformerna. Denna nya teknik, säkerligen en generellt större medvetenhet om genusfrågor både inom och utanför aktörer på spelmarknaden, skapar en mer könsneutral miljö på nätet. Det gynnar främst kvinnliga spelare.