Inner Self AB – så ska vi sluta slå på oss själva


Skrivet av: Patrik Söderberg

Hon rosas för de verktyg hon ger företagsanställda och privatpersoner för att uppnå bättre mående. Certifierade helmetodscoachen Cecilia Målare har verktygen för att hitta en hälsosammare inre dialog.
– Precis som vi är vänliga mot andra kan vi vara vänliga mot oss själva, säger Cecilia Målare.

Du rosas av dina klienter som säger att en timme med dig räcker för att ”komma på banan”. Varför mår många dåligt idag?

– Vi är fostrade till att tro att alla andra vet bättre och vi har olika röster inom oss som ofta är negativa. Många gånger leder det till fysiska och psykiska symtom som vi inte begriper. När man mår psykiskt dåligt är det lättare att acceptera och börja titta på om man kopplar ihop det med den fysiska kroppen.

– Vi kan börja med frågan: Vad händer om du börjar lyssna på din kropp? Väljer vi att lyssna djupare så kan det handla om en relation eller en arbetssituation som vi inte trivs med. Då inser många att muskulära problem eller smärtor beror på livssituationen. I förlängningen skapar dessa insikter förutsättningar för att nå mål i livet. Det kan vara sista pusselbiten till att göra en förändring.

Du är bred i ditt kunnande och du håller ett flertal kurser inom hälsa, andlighet och personligt ledarskap. Du arbetar dessutom med en själslig coachingmetod och ger entimmesbehandlingar. Vad innebär det?

– Det är en metod där jag intuitivt känner av rädslor och präglingar som uppkommit under olika perioder i livet och satt sig som en bugg. Ibland upplever jag att kroppen kan bära med sig symptom från tidigare liv. För att lösa dessa buggar, kan jag kombinera coachningen med muskulära behandlingar.

Vad får du för respons på det?

– Att det får kunderna att må bra – att de känner att det händer någonting och att det gör skillnad. Många upplever en känsla av mjuk bomull inuti, omhändertagen i sig själv.

– Det har hänt jättemycket under de här åren som jag har jobbat med detta. Jag började 2009 och då fanns det mycket motstånd i att lyssna till det själsliga, idag vågar vi söka oss djupare i oss själva.

Du talar också om en sann röst. Vad innebär det?

– Jag tror att alla människor har ett intuitivt medvetande när vi föds. Men på det sätt som vi växer upp så tappar vi lätt bort det. Det jag gör är att jag lotsar varje individ i hur den pratar med sig själv – hur du hittar din egen röst och hur du vet vilken som är sann.

– Under en av mina tidiga kurser så sa en ung tjej att det bara kändes som att hon hittade på när hon berättade. Hon fick en övning att skriva ner det som dök upp i hennes huvud på ett papper och när hon sen läste igenom det började hon gråta. Det hon såg var hennes inre röst och det hon skrivit handlade om något som hänt tidigare i livet. Det blev en nystart för henne – när något släpper och denna sanna rösten uppstår är det lättare att ta sig fram.

Har du exempel på en övning där vi kan lära oss något om oss själva?

– En bra övning är att skriva ner egenskaper om andra som man tycker är positiva och negativa. Det kan vara att man tycker om glada och ödmjuka människor och att man inte tycker om när folk är arga eller när de måste bestämma. I nästa steg tittar du ärligt på vilka av dessa egenskaper du själv har. Ser du att du ofta är arg så ska du kunna ställa följdfrågor – varför är jag arg? Är det för att jag växte upp så här? Överlag har de flesta lätt för att säga negativa egenskaper om sig själva. Därför är det bra att börja med att tänka på egenskaper hos andra människor.

– Det viktiga är att vi slutar att slå på oss själva. Det handlar inte om att vi ska bli egoister utan att i dig själv skapa frihet, styrka och glädje genom att ge dig kärlek och respekt. När du har det i dig, kan du lättare ge alla andra det också. Precis som vi är vänliga mot andra kan vi vara vänliga mot oss själva.

Boka här

Här är ett urval av workshops och kurser från Inner Self AB

– Den inre dialogen & din livsviktiga situation (Workshop)

– Helmetoden stretching – en annorlunda stretch (Workshop)

– Muskulär behandling och kommunikation (Utbildning)

Läs mer här och boka här

Facebook